Vastaukseni Terveysehdokas -vaalikoneeseen

Klaus Riederer

*****

Perussuomalaiset,
Helsinki

831

http://yhdessaparemmin.kar.fi

Tästä pääset Terveysehdokas -vaalikoneeseen tai lue eteenpäin näiltä sivuiltani.

Olen viiden tähden terveysehdokas! Lue millaisiin terveyttä edistäviin tekoihin olen sitoutunut valtuutettuna.

Helsingissä, kuten kaikissa muissakin kunnissa, terveyttä edistämällä edesautetaan kuntalaisten asumismukavuutta ja -viihtyvyyttä. Tämä vähentää eriarvoistumista ja ylläpitää yhteiskuntarauhaa, koska terveet ihmiset ovat usein myös onnellisempia kuin vähemmän terveet ihmiset. Tästä seuraa vähemmän konflikteja, oikeusriitoja ja mahdollisesti jopa rikollisuutta. Näin säästetään tuomioistuinlaitoksen ja muiden sovittelulaitosten ja -ihmisten resursseja ja verovaroja.

Terveyden edistäminen ja ylläpitäminen on usein edullisempaa kuin sairaanhoito, ja näin säästetään myös sairaanhoidon kustannuksissa ja työtaakassa. Jälleen säästetään veroissa – tai verotuloja voidaan ohjata muuhun käyttöön.

***

Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote -uudistuksessa. Terveyspalvelujen tuottamisessa tärkeää ei ole tuottajan julkinen tai yksityisen luonne sinänsä, vaan miten palvelut toteutetaan kuntalaisille. Julkinen ei sinänsä takaa laatua, jota ei välttämättä saada kovalla rahallakaan. Kuitenkin, jos viulut maksetaan julkisista varoista, olisi väärin, että niillä ylläpidettäisiin yksityisen yrityksen voitonjakoa. Ei sote -uudistus saa olla kädenojennus vain tietylle (yksityiselle) sektorille tehdä enemmän rahaa veronmaksajien kustannuksella. Mutta mitä sitten tehdään, jos Suomeen tuloveronsa maksava yksityinen pystyy tarjoamaan saman laatutason ja edullisemmalla hinnalla?

Emme voi ajatella, että mikään työpaikka sellaisenaan olisi turvattu, ns. suojatyöpaikka. Toisaalta emme voi myöskään lähteä siitä ajatuksesta, että julkisin varoin maksettavat julkiset palvelut yksityistetään samalla palveluja heikentäen ja vanhat työntekijät työttömiksi tehden. Yksityiselle palveluntarjoajalle tulee asettaa velvollisuus palkata ensisijaisesti vanhoja kuntatyöntekijöitä. Jos vanhat työntekijät eivät halua ottaa uusia työtehtäviä vastaan, ei kai auta muu kuin katsoa peiliin.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti. Terveyspalvelujen tuottamisessa tärkeintä on palvelujen toimivuus palvelujen käyttäjälle. Maamme on pieni ja harvaan asuttu maa. Ongelmallisinta sote -palvelujen tuottamisessa on se, että asumistiheys vaihtelee suuresti. Miten voimme kustannustehokkaasti toteuttaa sote -palvelut koko maan laajuisesti? Emme mitenkään.

On selvää, että julkiset ja yksityiset palvelut, olivatpa ne sosiaali/terveysalaa tai eivät, eivät voi olla yhtä laadukkaita joka puolella Suomea. Lisäksi sote -palveluiden kustannukset ovat ja tulevat olemaan erisuuruiset alueesta riippuen.

Emme silti voi lähteä siitä ajatuksesta, että joissain päin Suomea ei voi asua lainkaan, koska siellä ei ole mitään palveluita (erämaa-alueet pois lukien). Sote -palveluihin täytyy asettaa minimitaso, joka on kaikilla asuinalueilla saatava.

Mitä edellä kirjoitan ”Suomesta” on suoraan korvattavissa sanalla ”Helsinki”. Emme voi ajatella, että kaikissa Helsingin kaupunginosissa olisi esimerkiksi oma terveyskeskus. Jos potilas on esimerkiksi liikuntarajoitteinen, hänellä on silti vaikea päästä lääkärille, vaikka tämä olisi ”vain” yhden kilometrin päässä. On siis mietittävä, miten sote -palvelut voidaan tuottaa järkevästi, tehokkaasti ja ainakin jossain määrin yksilön erityistarpeet huomioiden. Onko se sitten maksuseteli, tuettu taksikyyti, lääkärin kotikäynti vai mitä, jää tapauskohtaisesti harkittavaksi.

Tarvitsemme myös järjestelmän, jossa kuka tahansa pääsee netistä tarkistamaan, että homma toimii ilman hyvää veljeilyä ja siskoilua, korruptiota, petoksia ja välistävetoa. Meillä ei ole varaa kaiken sote -säätämisen jälkeen todeta kymmenen vuoden kuluttua, että metsään mentiin, mitäs sitten tehtäisiin?

Jokaisella kunnalla tulee säilyä itsemääräämisoikeus ainakin tiettyyn rajaan asti. Tarvitsemme järkevämpää, avoimempaa ja vastuullisempaa maamme yhteisistä asioista päättämistä, toivottavasti maakuntalaki tulee tässä avuksi. Kaupungistuminen tapahtuu maaseudun kustannuksella. Nyt ollaan maahanmuuttajavastaisia, seuraavaksi olemme kuntaanmuuttajavastaisia. Ei asuinpaikan valinta ole aina pelkästään yksilön oma valinta. Mitä voimme tehdä maamme eriarvoistumisen poistamiseksi?

Minä ehdotan, että kokeillaan vuoden verran 1000 helsinkiläisellä kuntalaisvelvollisuutta. Saadakseen kuntalaispalkan tai muita tukia terveen henkilön pitää tehdä suoritteita. Ei palkkatyön korvikkeena eikä kilpailuna, vaan joustavana henkilökohtaisena mahdollisuutena kokea hyödyllisyyttä, olla tärkeä. Tarjotaan vastuuta ja työn tekemisen iloa jokaiselle! Kasvatetaan yhteenkuuluvuutta ja poistetaan eriarvoisuutta. Velvoitetaan myös maahanmuuttajat tekemään sellaista työtä, josta niin kunta kuin he itsekin hyötyvät parhaiten, kotoutuen yhteiskuntaamme. Yhdessä paremmin!

***

JÄRKEVÄMMIN
Pysähdytään miettimään mitä, miksi ja vasta sitten miten. Keskustellaan ja neuvotellaan ennen kuin ryhdytään tekemään laajoja suunnitelmia. Vähemmän kinastelua ja riitelyä jäljestäpäin!

AVOIMEMMIN
Ei liikaa valtaa yksilölle. Varmistetaan digitaalisaatiota hyödyntäen, että kuka tahansa pääsee netistä tarkastamaan julkisia hankintoja. Vähemmän korruptiota, petoksia ja välistävetoa hankintoihin!

VASTUULLISEMMIN
Oman edun tavoittelusta ja poliittisista lehmänkaupoista eroon. Virkoihin avoin haku, tiukat pätevyysvaatimukset ja irtisanoutuminen sanktioitava. Villit siirtymiset yksityiselle sektorille kuriin!

LUPAAN
1 Teen parhaani enkä sulje korviani enkä silmiäni keneltäkään. Kunnioitan kaikkia ja heidän mielipiteitään, vaikka olisinkin aivan eri mieltä.
2 Huomioin perheeni, muiden ja oman jaksamisen, jotta emme palaisi loppuun. Tehdään yhdessä paremmin!
3 Lupaan hymyillä ja nauraa enemmän. Hoidan velvollisuuteni tosissani, mutta en ota sitä kuolemanvakavasti enkä edellytä sitä muiltakaan.

YHDESSÄ PAREMMIN!

Klaus Riederer
Helsinki, ehdokasnumero 831

Terveyslupaukset

Sitoudun näihin tekoihin valtuutettuna:

 • Teen valtuustoaloitteen terveyttä edistävän käytännön toteuttamiseksi kunnassani.
 • Hankin uutta tietoa – sovin vuosittain tapaamisen vähintään yhden terveysjärjestön edustajan kanssa.
 • Pidän huolta itsestäni – saavun valtuuston / lautakunnan kokoukseen vähintään 5 kertaa vuodessa kävellen, hiihtäen tai polkupyörällä.
 • Perehdyn ja vaikutan kuntani hyvinvointikertomukseen.
 • Huomioin kaikessa päätöksenteossa terveysnäkökulman. Jos en itse tiedä, kysyn ja selvitän.
 • Edistän lihasvoimin liikkumista kunnan kaavoitukseen liittyvissä päätöksissä.
 • Edistän terveellisempään joukkoruokailuun siirtymistä.
 • Arvioin kaikissa budjettitilanteissa mahdollisuudet panostaa liikuntaan.
 • Huolehdin siitä, että tupakka- ja päihdeasiat ovat mukana kunnan hyvinvointikertomuksen indikaattoreissa.
 • Tutkin mahdollisuuksia säästää terveydenhoidosta parantamalla ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista varhaiskasvatuksessa sekä muissa kunnan toimissa.
 • Vaadin selvitystä ja investointisuunnitelmaa terveyden edistämisestä kunnassa.

Haluan täydentää listaa seuraavalla terveysteolla ja sitoutua siihen:

Kouluissa pitää olla useita kertoja kuukaudessa kasvisruokapäivä. Jo nyt paljon vettä kuluttavalle ja kasvihuonekaasupäästöjä tuottavalle lihakarjatuotannolle haetaan voimakkaasti muita vaihtoehtoja. Lastemme olisi hyvä oppia jo koulussa, että lihaa ei jatkossa riitä kaikille ja sille löytyy muita hyviä vaihtoehtoja.

Itse arvioisin, että keskimäärin vain kerran viikossa kasvisruoan tarjoaminen koulussa on vielä liian vähän, sitä tulisi olla 1 – 3 kertaa viikossa, määrää sopivasti vaihdellen vuodenkierron ja esimerkiksi koulussa järjestettävien teemaviikkojen mukaan.

Eikö koulun tehtävä ole kasvattaa lapset myös ympäristövastuuntunteviksi kansalaisiksi?

YHDESSÄ PAREMMIN!

(Verkkosivuiltani yhdessaparemmin.kar.fi voit lukea laajemmin ajatuksiani niin terveyden edistämisestä kuin monesta muustakin asiasta.)