14.1.2016

kauppaehdot

Nämä ovat yrityksen KAR Oy, Y-tunnuksella 2296849-3 ja rinnakkaistoiminimillä

KAR Ltd,
KAR Ab,
KAR GmbH,
KAR S.A.R.L.,

aputoiminimillä

Taidevedostamo KAR,
Valokuvavalmistamo KAR,
KAR Audio,

ja niiden virallisilla käännöksilla

Fotografie Fertigung KAR,
Fine Art Printmaking KAR,
Photographie production KAR,
Konsttryckeri KAR,
Kunstdruckwerk KAR,
Imprimerie des Beaux-Arts KAR,
Bildtillverkning KAR,
Photography Production KAR,

yleiset kauppa/toimitus/sopimusehdot.

Kauppa/toimitus/sopimusehtojen voimassaolo

KAR Oy pidättää oikeudet näiden kauppa/toimitus/sopimusehtojen muutoksiin. Jo syntyneeseen tilaukseen/kauppaan/sopimukseen noudatetaan niitä ehtoja, jotka olivat tämän syntyhetkellä voimassa.

Kirjallisessa tarjouksessa kerrotut seikat edeltävät näitä ehtoja, ja ristiriitatilanteissa noudetetaan kirjallisen tarjouksen ehtoja.

Suullisessa tarjouksessa kerrotut seikat ovat näiden ehtojen jäljessä, ja ristiriitatilanteissa noudetetaan näitä yleisiä kauppa/toimitus/sopimusehtoja.

Arvonlisävero (ALV, alv)

Kaikki verkkosivuillamme ja tarjouksessa mainitut hintamme ovat ilman voimassaolevaa arvonlisäveroa (alv 0 %). Arvonlisävero lisätään hintoihin voimassaolevan verokannan mukaan.

Hintojen/hinnaston voimassaolo

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi ja sitoumuksetta. Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

Suullisesti annetut hinnat ovat voimassa sitoumuksetta. Kirjalliset tarjoukset ovat voimassa vain annetun ajan, kuitenkin korkeintaan vain kaksi (2) viikkoa antopäivästä.

Sopimuksen/kaupan/tilauksen syntyminen

Kauppa/sopimus syntyy, kun tilaaja hyväksyy kirjallisesti (ensisijainen tapa) tai suullisesti (toissijainen tapa) KAR Oy:n kirjallisen(ensisijainen tapa) tai suullisen (toissijainen tapa) tarjouksen. Mikäli tilaaja hyväksyy KAR Oy:n tarjouksen sisältäen tilaajan muutostoiveita, KAR Oy tekee tästä asiakkaalle uuden tarjouksen.

Muutos/lisä/erillistyöt

Mikäli tilaaja haluaa jo hyväksyttyyn tarjoukseen töiden/palveluiden muutoksia, kyse on muutostöistä, joista laskutetaan erikseen joko uuden tarjouksen/sopimuksen mukaan tai KAR Oy:n vakiohintojen mukaan.

Yritys vs. kuluttaja asiakkaana

KAR Oy pitää asiakasta/tilaajaa/maksajaa ensisijaisesti yrityksenä huomioiden KAR Oy:n tarjoamien räätälöityjen palveluiden luonteen, laadun ja hinnan.
Asiakkaan/tilaajan velvollisuus on ilmoittaa ensitöikseen KAR Oy:lle onko asiakas yritys vai kuluttaja. Mikäli asiakas ei tätä ilmoitusta tee tai asiakkaan status on epäselvä, KAR Oy pitää asiakasta/tilaajaa yrityksenä, jolla ei ole ns. kuluttajansuojaa. Mikäli asiakas ilmoittaa vasta kaupan syntymisen jälkeen olevansa kuluttaja, mikä ei ole ollut ilmeistä KAR Oy:lle aiemmin, kysymys on tällöin tahallisesta erehdyttämisestä.

KAR Oy:n kuluttaja-asiakkaan on oltava täysi-ikäinen, täysivaltainen ja oikeustoimikelpoinen ei-varattomaksi todettu henkilö.

KAR Oy:n yritysasiakkaan on oltava toimivaltainen ja oikeustoimikelpoinen ei-varattomaksi todettu yritys.

Eri tilaaja/hyväksyjä/maksaja

Mikäli asiakkaana toimii useita tahoja, siten että työn tilaajana/hyväksyjänä/maksajana ei ole sama henkilö/yritys, tulee näiden tahojen toimia täydessä ymmärryksessä ja alisteisesti maksajan mandaatilla, minkä KAR Oy odottaa olevan voimassa. Mikäli näin ei ole, se ei poista maksajan maksuvelvollisuutta, kun sopimus on syntynyt (työ on tilattu) ja tehty sovitusti. Asiakkaan tulee välittömästi tarjousta pyytäessään mainita KAR Oy:lle kun tilaajana/hyväksyjänä/maksajana ei ole sama henkilö/yritys. Huomaa myös kohta Huomautukset työn laadusta/ominaisuuksista.

Yleinen tuntilaskutus

100,00 euroa per alkava tunti.

Minimilaskutus

Yhden tunnin työ.

Tulostushinnat

Erillisen kirjallisen/suullisen tarjouksen mukaan. Mikäli muuta ei ole mainittu, tulostusmateriaalina käytetään rullamateriaalia, jolle on ominaista mennä kaarelle. Tätä voi jossain määrin ehkäistä laittamalla tulosteen ”vastakarvaan” kaarelle joksikin aikaa; pohjustettuina / kehystettyinä tämä ominaisuus ei tule esille.

Vedostushinnat

Erillisen kirjallisen/suullisen tarjouksen mukaan. Mikäli muuta ei ole mainittu, vedostusmateriaalina käytetään rullamateriaalia, jolle on ominaista mennä kaarelle. Tätä voi jossain määrin ehkäistä laittamalla vedoksen ”vastakarvaan” kaarelle joksikin aikaa; pohjustettuina / kehystettyinä tämä ominaisuus ei tule esille.

Vedosten/tulosten jälkikäsittelyhinnat

Erillisen kirjallisen/suullisen tarjouksen mukaan.

Kuvatöiden tarkastaminen yhdessä asiakkaan kanssa

Kuvatyöt tarkastetaan (”soft-prooffataan”) asiakkaan kanssa KAR Oy:n toimitiloissa profiloidussa (D50) ympäristössä yleisen tuntiveloituksen mukaan, oletusarvoisesti ICC-profiili -asetuksella Logo chroma Plus (D50), oletusarvoisesti RGB->CMYK konversio -asetuksilla Perceptual Intent, Use black point compensation, Use dither (8-bit), Adobe color engine (ACE).

KAR Oy:n tarjoamat virvokkeet asiakas saa kaupan päälle. Mikäli tarkastamiseen menee korkeintaan yksi (1) minuutti per tulostettava kuvatiedosto eikä kuvaan tehdä kuvankäsittelyä (terävöitystä ja ns. knollausta lukuunottamatta) ja minimilaskutushinta täyttyy, tämän tarkastamisen asiakas saa kaupan päälle.

Tämä soft-prooffaus approksimoi kohtuullisen luotettavasti tulostettavaa paperikuvaa (”hard-copya”). On kuitenkin huomioitava, että taustavalaistu monitori ei vastaa täysin fyysistä CMYK-tulostetta, jossa saattaa esiintyä myös jonkin verran metamerismiä. Mikäli lopputulos on erityisen kriittinen, tulee asiakkaan tilata fyysinen koevedos lopulliselle materiaalille.

Kuvatöiden tarkastaminen, kun asiakas tilaa työt etäkauppana

Kuvatiedostoista luodaan CMYK-tulostustiedostoista konvergoidut (oletusarvoisesti ICC-profiili -asetuksella Logo chroma Plus (D50), oletusarvoisesti RGB->CMYK konversio -asetuksilla Perceptual Intent, Use black point compensation, Use dither (8-bit), Adobe color engine (ACE)) sRGB -www-optimoidut JPG-tiedostot KAR Oy:n verkkosivuille korkeintaan yhdeksi (1) viikoksi, mihin asiakkaalle osoitetaan pääsy lisäkorvauksetta.

Nämä kuvat estimoivat karkeasti tulostamisen lopputulosta yleispätevällä tavalla. Koska KAR Oy ei voi ottaa vastuulleen, missä kunnossa ja millainen asiakkaan monitori on ja osaako asiakas käyttää oikein laitteistoa, ei KAR Oy:n käyttämien ICC-profiilien toimittaminen asiakkaille ole järkevää.

Mikäli lopputulos on erityisen kriittinen, tulee asiakkaan tilata fyysinen koevedos lopulliselle materiaalille, mistä KAR Oy laskuttaa erillisen tarjouksen mukaan.

Kuvankäsittely asiakkaan läsnäollessa

Kuvankäsittely asiakkaan läsnäollessa tehdään KAR Oy:n toimitiloissa profiloidussa (D50) ympäristössä yleisen tuntiveloituksen mukaan, oletusarvoisesti ICC-profiili -asetuksella Logo chroma Plus (D50), RGB->CMYK konversio -asetuksilla Perceptual Intent, Use black point compensation, Use dither (8-bit), Adobe color engine (ACE). Kuvankäsittelyn ja talletettavan kuvatiedoston väriavaruutena käytetään sitä väriavaruutta, joka on asiakkaan tiedostoissa, jos sitä ei ole, käytetään AdobeRGB(1998):tä.

KAR Oy:n tarjoamat virvokkeet asiakas saa kaupan päälle. Asiakas saa käsitellyt kuvatiedostot itselleen lisäkorvauksetta omalle medialleen (kopiointiajasta veloitetaan yleisen tuntiveloituksen mukaan, mikäli muuta työtä ei tehdä samalla). Mikäli asiakas haluaa samassa yhteydessä koevedokset katso kohta Koevedokset.

Kuvankäsittely (ilman asiakkaan läsnäoloa)

Kuvankäsittely tehdään KAR Oy:n toimitiloissa profiloidussa (D50) ympäristössä yleisen tuntiveloituksen mukaan, oletusarvoisesti ICC-profiili -asetuksella Logo chroma Plus (D50), RGB->CMYK konversio -asetuksilla Perceptual Intent, Use black point compensation, Use dither (8-bit), Adobe color engine (ACE).

Asiakas saa käsitellyt kuvatiedostot itselleen lisäkorvauksetta toimittamalleen omalle medialle. Kuvankäsittelyn ja talletettavan kuvatiedoston väriavaruutena käytetään sitä väriavaruutta, joka on asiakkaan tiedostoissa, jos sitä ei ole, käytetään AdobeRGB(1998):tä.

Koevedokset

Koevedokset tehdään KAR Oy:n toimitiloissa profiloidussa (D50) ympäristössä yleisen tuntiveloituksen mukaan, oletusarvoisesti ICC-profiili -asetuksella Logo chroma Plus (D50), RGB->CMYK konversio -asetuksilla Perceptual Intent, Use black point compensation, Use dither (8-bit), Adobe color engine (ACE).

KAR Oy:n tarjoamista materiaaleista ei peritä erillistä veloitusta, mutta mikäli asiakas haluaa muita materiaaleja peritään näistä erillinen korvaus sopimuksen mukaan.

Tiedostojen kopiointi / siirto

 • Asiakkaan omalle medialle lisäkorvauksetta, paitsi vertaa kohta ”Kuvankäsittely asiakkaan läsnäollessa”,
 • CD-R 10,00 euroa kappale,
 • DVD-R 20,00 euroa kappale,
 • siirto KAR Oy:n palvelimelle maksimi seitsemäksi (7) päiväksi max 200 MB lisäkorvauksetta.

Valmiiden töiden / asiakkaan tavaroiden säilytys

 • Ensimmäiset kaksi (2) viikkoa töiden valmitumisesta veloituksetta, tämän jälkeen:
 • pieni kappale (tilavuus alle 10 l) yksi (1,00) euro per vuorokausi,
 • keskisuuri kappale (tilavuus 10 – 50 l) kaksi (2,00) euroa per vuorokausi,
 • suuri kappale (tilavuus yli 50 l) kolme (3,00) euroa per vuorokausi.

Tilatut työt on noudettava kahden (2) kuukauden kuluessa niiden valmistumisesta.

Laskutuslisät

 • Sähköinen pdf-lasku / pdf-kuitti yhteen sähköpostiin veloituksetta (kuitti/lasku toimitetaan neljän (4) viikon kuluessa tavaran luovutuksesta),
 • Tulostettu lasku yhteen annettuun postiosoitteeseen kymmenen (10,00) euroa,
 • E-lasku 100,00 euroa kappale.

Maksuehdot

Maksuehtoina on käteinen noudettaessa, ennakkomaksu tilille, maksu nettipankissa KAR Oy:n toimitiloissa (mikäli tämä tapahtuu KAR Oy:n laitteilla / internet -yhteydellä, asiakas ottaa itse riskin tietoturvasta) s.e. asiakas näyttää KAR Oy:n edustajalle, että tilisiirto on todella tapahtunut asiakkaan tililtä tai sopimuksen mukaan. Kuluttaja-asiakkaille ja toiminimille KAR Oy ei periaatteessa myy laskulla. Mikäli maksusuorituksen loppusumma ylittää 500,00 euroa, vähintään puolet maksusta on suoritettava ennakkoon.

Viivästyskorko on maksimi voimassaolevan korkolain mukaan.
Huomautusaika on laskusta seitsemän (7) päivää. Korkolaskutuslisä on kymmenen (10,00) euroa.

Alennukset

 • Pakettihinnoittelu, kun KAR Oy valmistaa vedokset ja niiden jälkikäsittelyn.
 • Paljousalennukset suurissa kokonaisuuksissa.
 • Aika-alennus, kun aikaa työn tekemiseen varataan riittävästi.
 • Suosittelualennus, kun asiakas tuo KAR Oy:lle uuden maksavan asiakkaan.
 • PR-alennus, kun KAR Oy:n logo ja Klaus A J Riedererin nimi mainitaan asiakkaan näyttelyn kutsukortissa ja teosluettelossa.
 • Kiiretöistä ei myönnetä alennuksia.

Kuvatöiden valmistusaika

 • Valokuvien valmistaminen normaali 7 työpäivää.
 • Näyttelyiden valmistaminen sopimuksen mukaan. Isoissa näyttelyissä jälkikäsittelyineen varaa aikaa kaikkineen vähintään 4 viikkoa.
 • Pikatyöt yhden (1) vuorokauden kuluessa tilauksessa: +100 % lisää hintaan.

Huomaa, että toimitusaika vaikuttaa hintaan – mitä enemmän annat valmistusaikaa, sitä halvemmalla saat! 🙂

Pakkaaminen

KAR Oyn tarjoamat pakkausmateriaalit kaupan päälle, pakkaustyö yleisen tuntiveloituksen mukaan.

Toimittaminen

Tavarat/palvelut ensisijaisesti vapaasti noudettavissa KAR Oyn toimitiloissa (Ex Works, EXW). Töiden kuljetus/rahditus sopimuksen mukaan.

Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus siirtyy asiakkaalle vasta kun KAR Oyn lasku on kokonaisuudessaan maksettu, siihen asti kaikki tehdyt työt/palvelut ovat KAR Oy:n omistusoikeutta. Omistusoikeuden siirtyminen ei poista KAR Oy:n referenssioikeutta.

Käyttöoikeudet

Valokuvien/teosten jäljennösoikeudesta vastaa tilaaja. Toimeksiannon saadessaan KAR Oy olettaa, että tilaajalla on kaikki tarvittavat oikeudet työn suorittamiseen, mikäli näin ei ole KAR Oy ei ota vastuuta asiasta. Riippumatta siitä, onko tilaajalla nämä oikeudet vai ei, se ei poista KAR Oy:n laskutusoikeutta kun työ on tilattu ja tehty sopimuksen mukaan.

Referenssioikeus

KAR Oy:lla on täysi oikeus käyttää toimeksiantoa julkisena referenssinä, myös KAR Oy:n verkkosivuilla Referenssit.

Mikäli asiakas ei erikseen kirjallisesti kiellä valokuvien julkaisemista, saadaan nämä kuvat julkaista, myös em. verkkosivuilla.

Palautus/kaupan purku/vaihto-oikeus

KAR Oy:n tarjoamat palvelut ja työt tehdään räätälöidysti mittatilaustyönä asiakkaalle eikä niillä ole palautus- eikä vaihto-oikeutta, mikä koskee myös ns. etämyyntiä. Huomaa, että tilauksen tekeminen etänä ei ole etämyyntiä, joka edellyttää, että asiakas ja KAR Oy eivät missään vaiheessa kauppaa tapaa toisiaan.

Mikäli KAR Oy suostuu poikkeuksellisesti kaupan purkuun, siitä sovitaan erikseen, mutta pakkoa KAR Oy:llä ei tähän ole. Huomaa esim.

Huomaa, että kuluttajansuoja ei ole voimassa kahden yrityksen välisessä kaupankäynnissä.

Kaupan/toimeksiannon keskeyttäminen

KAR Oy valmistaa asiakkailleen räätälöidysti palveluja / lopputuloksia. Materiaaleja ja tarvikkeita KAR Oy joutuu usein hankkimaan varta vasten ko. toimeksiantoa varten, ja KAR Oy antaa tarjouksensa voimassaolevan tilauskannan perusteella. Mikäli KAR Oy:n tarjous on hyväksytty, ja KAR Oy on aloittanut toimeksiannon suorittamisen, ei toimeksianto/kauppa on maksettava täysimääräisesti ellei KAR Oy toisin kirjallisesti ilmoita.

Mikäli asiakkaalla epäilyjä toimeksiannon kiinnipitämisen suhteen, ei kauppaan pidä ryhtyä ensinkään.

Mikäli KAR Oy ei pysty toimittamaan asiakkaalleen sovittuja palveluja / töitä, KAR Oy ilmoittaa tästä kirjallisesti ja puhelimitse viipymättä asiakkaalle. Mikäli tilanteesta syntyy vahingonkorvausvelvollisuus KAR Oy:lle, on tämä selvitettävä tapauskohtaisesti asiakkaan kirjallisten todisteiden avulla. KAR Oy ei vastaa viivästyneen/peruuntuneen toimituksen aiheuttamista välillistä kuluista ja mahdollisista suorista kuluista korkeintaan siihen summaan asti, johon asiakas/tilaaja oli sitoutunut KAR Oy:lle vähennettynä siihen asti jo KAR Oy:n tekemien palvelujen/töiden arvolla. Vaihtoehtoisesti KAR Oy voi käyttää alihankintaa palvelujen / töiden valmistamiseen, mistä KAR Oy vastaa kuin omista töistään.

Yllättävä ylitsepääsemätön este (force majeure)

KAR Oy ei vastaa siitä, että tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy KAR Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, vienti- tai tuontikiellosta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen häiriintymisestä tai muusta vastaavasta KAR Oy:n toimintaa vaikeuttavasta tai estävästä toiminnasta.

Palvelun / työn laatu

KAR Oy tähtää korkeaan laatuun ja päivittää jatkuvasti toimintatapojaan & laitteitaan vastaamaan nykyajan laatu-, koko- ja tuotantovaatimuksia. Tarjoamme avaimet käteen ratkaisuja, joissa yhdistyy seuraava kolminaisuus.

 • Palvelu: räätälöity, yksilöllinen & kokonaisvaltainen palvelu asiakkaan tarpeiden mukaan.
 • Laatu: korkea laatu onnistuu taitavalla käsityöllä, kattavalla osaamisella & pitkällä kokemuksella sekä huippulaitteilla.
 • Ymmärrys: KAR Oy:n toimitusjohtaja on itse tehnyt valokuvataidetta & ääntä ammatikseen v. 1996, joten hän pystyy ymmärtämään asiakkaittensa erimuotoisia hankkeita pintaa syvemmälle.

Laatuluokitus valokuvien/vedosten jälkikäsittelyssä

Toiminnan tulosten/vedosten jälkikäsittelyssä käytetään laatuluokitusta A, B ja C.

 • Laatuluokitus B sallii muutaman pienehkön ei-silmille hyppäävän virheen kuvassa, kuvan kokoon suhteutettuna (isossa kuvassa enemmän virheitä: koossa 30x40cm2 kaksi (2) pientä (max 5×5 mm2) virhettä, koossa 40x60cm2 kolme (3) pientä virhettä tai yhden hieman isomman (max 10×10 mm2), koossa 50x70cm2 neljä (4) pientä virhettä tai yhden hieman isomman ja yhden pienen, koossa 60x80cm2 viisi (5) pientä virhettä tai kaksi hieman isompaa jne.).
 • Laatuluokitus A tuplaa hinnan suhteessa B:n hintaan, mutta A ei salli ensimmäistäkään virhettä.
 • Laatuluokitus C tiputtaa B:n hintoja suhteessa virheiden määrään.

Jos asiakas tilaa B:tä ja tulee A:ta niin asiakas saa laatuedun korvauksetta. Jos asiakas tilaa A:ta ja saa B:tä niin KAR Oy valmistaa lisäkuluitta uuden kappaleen / korjaa virheen, ellei muutoin sovita.

Lähtökohtaisesti valmistetaan aina laatuluokassa B, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Takuu

KAR Oy neuvoo asiakasta parhaan kykynsä mukaan, jotta työssä voitaisiin tehdä järkevää laatua asiakkaan tarkoituksiin ja kukkaroon sopien. On kuitenkin selvää, että laadukkaammat materiaalit maksavat enemmän kuin vähemmän laadukkaat, jotka yleisesti ottaen myös kestävät aikaa huonommin. Mikäli asiakas ei ole valmis maksamaan, ei sen pidä odottaa huippukestävyyttä heikoilta materiaaleilta.

KAR Oy käyttää laadukkaita materiaaleja ja laitteita työssään, mutta ottaen huomioon lämpötilan, auringon, kosteuden, ilmaston vaikutukset ja mahdolliset asiakkaan / asiakkaan edustajan vaikutukset, sekä palvelujen/tavaroiden erikoisluonteen (valmistettu räätälöidysti asiakkaalle), KAR Oy ei lähtökohtaisesti anna takuuta tehdylle työlle. Poikkeuksista sovitaan erikseen kirjallisesti ennakkoon.

Tehdyn työn/palvelun tarkastaminen

KAR Oy:n tekemä työ/palvelu tarkastetaan pääsääntöisesti yhdessä asiakkaan (ja/tai tämän mandaatilla toimivan edustajan) kanssa työn vastaanottamishetkellä, ennenkuin työ on pakattu kuljetuskuntoon.

Mikäli työn tilaajana/hyväksyjänä/maksajana on eri taho, työ pitää joko maksaa välittömästi sen vastaanottamishetkellä tai hyväksyjän pitää tehdä ja allekirjoittaa KAR Oy:lle kirjallinen laskutuslupa hyväksytyistä töistä / palveluista.

KAR Oy:lla on oikeus valokuvata tarkastustilaisuus todistuksena suoritetusta tarkastuksesta. Mikäli asiakas ei erikseen kirjallisesti kiellä, hän saa käyttää näitä kuvia myös referensseinään, katso kohta Referenssioikeus.

Huomautukset työn laadusta/ominaisuuksista/virheistä

Huomautukset laadusta, palvelujen/töiden ominaisuuksista/virheistä jne. on tehtävä välittömästi työtä / palvelua vastaanottaessa. Mikäli kyse on etämyynnistä, pitää huomautukset tehdä yhden (1) työpäivän sisällä siitä hetkestä kun työ on vastaanotettu, muussa tapauksessa työ katsotaan hyväksytyksi edellyttäen, että asiakas ei tiedottanut KAR Oy:lle ennakkoon olevansa fyysisesti/psyykkisesti kykenemätön tekemään tarkastusta.

Asiakas / hänen edustajansa ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Jos asiakas / hänen edustajansa työn/palvelun luovutuksen yhteydessä tarkastanut työn/palvelun tai ilman hyväksyttävää syytä laiminlyönyt noudattaa KAR Oy:n kehotusta tarkastaa se, hän ei saa virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt tarkastuksessa havaita. Laiminlyönnin syynä ei voi olla esim. asiakkaan / hänen edustajansa huolimattomuus, aikaansaamattomus, välinpitämättömyys, epätarkkuus erilaiset olosuhteet verrattuna asiakkaan normaaliin käyttötilanteeseen tai taitamattomuus/asiantuntevuuden puute. Sama koskee myös tilannetta, missä asiakkaalla / hänen edustajallaan on ennen työn/palvelun luovutusta ollut tilaisuus tarkastaa työtä/palvelua koskeva näyte ja virhe koskee ominaisuutta, joka olisi ilmennyt näytteestä. Mikäli asiakas / hänen edustajansa ei ole fyysisesti/psyykkisesti kykenevä tekemään tarkastusta (on esim. sairas), tulee hänen ilmoittaa tästä viipymättä KAR Oy:lle, ja tarkastustilaisuus siirrettävä tehtäväksi sellaiseen hetkeen, joilloin asiakkaalla / hänen edustajallaan ei ole tätä haittaa.

Mikäli työn / palvelun luovuttamisesta tehdään vastaanottotarkastuspöytäkirja / kuittaus (johon myös merkitään mahdollisesti havaitut puutteet / virheet), työn tilaaja/hyväksyjä ei voi kieltäytyä sen allekirjoittamisesta. Mikäli huomatuksia ei ole asiakas ei voi jälkikäteen enää vaatia hinnanalennusta KAR Oy:n tekemän työn / palvelun laadullisiin seikkoihin vedoten.

Mikäli palvelu/työ on otettu käyttöön, asiakkaan reklamaatio-oikeus lakkaa. Tämä käyttöönotto ei tarvitse tarkoittaa lopullista / lopulliseen tarkoitukseen tapahtuvaa käyttöönottoa, esim. jos KAR Oy on valmistanut kuvatyön, jonka asiakas on asettanut esille näyttelyyn, se tämä työ otettu käyttöön, vaikka kuvan lopullinen tarkoitus olisikin olla somistaa asiakkaan seinää.

Huomaa, että työn laatuun/ominaisuuksiin liittyvät huomautukset ovat eri asia kuin huomautuksesta laskusta, missä puututaan ainoastaan laskun (euromääräiseen) suuruuteen, ei palvelun/työn laadullisiin tekijöihin!

Mikäli asiakas / hänen edustajansa havaitsee ilmeisen virheen KAR Oy:n valmistamassa työssä / palvelussa sen luovutustarkastuksen yhteydessä, KAR Oy korjaa virheen / valmistaa uuden kappaleen kohtuullisessa ajassa lisäkorvauksetta asiakkaalle tai antaa hinnanalennusta sopimuksen mukaan. Asiakas ei saa korvausta siitä, että hänelle / hänen edustajalleen syntyy lisätyötä / harmia / välillisiä kustannuksia virheen korjaamisesta/kompensaatiosta. Kohtuullinen aika määräytyy alkuperäisen toimeksiannon pohjalta.

Vaaranvastuu valmistetusta tuotteesta, piilevä virhe kuluttajakaupassa

KAR Oy valmistaa tilatut tuotteet hyvien tapojen mukaisesti ja kattavan osaamisensa avulla. KAR Oy edellyttää ja olettaa, että asiakkaalla on tekijänoikeus kopion / teoksen valmistamiseen eikä KAR Oy vastaa millään tavalla siitä, että asiakas valmistaisikin kopion vailla laillista oikeutta.

Tilatun tuotteen/palvelun valmistaneen KAR Oy:n vaaranvastuu on suhteessa asiakkaan kärsimään haittaan virheestä tuotteessa/palvelussa ja korkeintaan puolet tilauksen arvonlisäverottomasta kokonaissummasta. Asiakkaan on osoitettava syy-yhteys KAR Oy:n aiheuttamasta suorasta vahingosta asiakkaalle. Asiakkaan on vaadittava vahingonkorvausta KAR Oy:ltä kuuden (6) kuukauden kuluessa tuotteen/palvelun luovuttamisesta asiakkaalle.

KAR Oy ei vastaa mistään mahdollisesti aiheuttamistaan epäsuorista vahingoista asiakkaalle tai kolmansille tahoille.

Vaaranvastuu konsultointitöissä, piilevä virhe

KAR Oy:n nimetty konsultti tekee selvitykset (kirjalliset ja suulliset) hyvien tapojen mukaisesti ja kattavan osaamisensa avulla. Konsultti käyttää töissään asiakkaalta saatuja tietoja sekä julkisia aineistoja ja selvityksiä eikä KAR Oy / nimetty konsultti ole niiden tietosisältöjen oikeellisuudesta millään tavalla vastuussa.

Konsulttipalvelun tuottaneen KAR Oy:n vaaranvastuu on suhteessa asiakkaan kärsimään haittaan virheestä tuotteessa/palvelussa ja korkeintaan puolet tilauksen arvonlisäverottomasta kokonaissummasta. Asiakkaan on osoitettava syy-yhteys KAR Oy:n aiheuttamasta suorasta vahingosta asiakkaalle. Asiakkaan on vaadittava vahingonkorvausta KAR Oy:ltä kuuden (6) kuukauden kuluessa tuotteen/palvelun luovuttamisesta asiakkaalle.

KAR Oy / nimetty konsultti ei vastaa mistään mahdollisesti aiheuttamistaan epäsuorista vahingoista asiakkaalle tai kolmansille tahoille.

Kommunikaatio

KAR Oy:n virallinen kieli on suomi. Tarvittaessa yrityksen edustaja(t) voi(vat) käyttää asiakkaiden kanssa myös muita kieliä, esim. englantia, ruotsia ja saksaa asiakkaan tai KAR Oy:n näin halutessa. Mahdolliset tahattomat kielivirheet ja niiden seuraamukset menevät kuitenkin tässä tapauksessa asiakkaan kontolle.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Asiakkaan ja KAR Oy:n välisen kaupan (sopimuksen) tulkinnasta mahdollisesti syntyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti kahdenkeskisin neuvotteluin ja toissijaisesti KAR Oy:n toimipaikan käräjäoikeudessa Suomen lakia noudattaen.